Rodzina ma swoje początki w ustanowieniu związku między dwoma lub więcej grup potomstwa za pośrednictwem związku małżeńskiego pomiędzy dwojgiem z ich członków. Rodzina składa się z bliskich, to znaczy, z tych osób, które ze względu na pokrewieństwo, powinowactwo, adopcję bądź też inne przeróżne powody; pozostały przygarnięte jako członkowie tego kolektywu. Familie najczęściej składają się z kilku członków, którzy najczęściej mają wspólne miejsce zamieszkania. W zależności od charakteru związku pokrewieństwa między jej członkami, wolno podzielić rodzinę na nuklearną oraz wielopokoleniową. Narodziny rodziny w zasadzie powstaje jako rozłam wcześniejszej bądź też związku członków pochodzących z dwóch czy też więcej rodzin za pomocą ustanowień sojuszy małżeńskich, lub przez inny rodzaj umów ustanowionych przez zwyczaj lub też prawo – to weryfikuje blog rodzinny. Integracja członków rodziny, jak to ma miejsce w wypadku grup pokrewieństwa szerszych, takich jak rody, dokonuje się przez mechanizmy reprodukcji seksualnej, lub też powoływania nowych członków. Powoływanie to wolno spełniać za pomocą adopcji.

Categories: Inne

Comments are closed.