Jedną z największych sztuk jest film. Co więcej, jest to niezwykle atrakcyjna oraz globalna sztuka. Zna ją każdy. Następuje wszędzie, nawet jako zdjęcia z drona. Nieskomplikowanie się na nią natknąć. Istnieje jednak niezbyt. Docenić wolno, że ponad sto lat. To najmłodsza ze sztuk. Nazywa się ją X Muzą. Na kształt filmu ma wpływ dużo elementów. Z jednej kwestii jest to fotografia, z drugiej – narratologia. W samym filmie istnieje pluralizm odmian, typów, tematyk i perspektyw, jak filmy z powietrza bądź zdjęcia z lotu ptaka. Film jest w następstwie tego polem dla różnorakich technik filmowych. Różne obrazy komplikują analizy oraz funkcjonowanie tego zbioru. Pomimo zwięzłego żywota film charakteryzuje się niezmiernie dostatnią historią. Narodziny filmu w XIX wieku przypadły także na ciekawy okres w kulturze. Rozkwit oraz rozwój fotografii wpływały na X Muzę oraz towarzyszyły jej. Przełom XIX oraz XX wieku to czasy przełomu modernistycznego w kulturze europejskiej. Występowały tarcia rozmaitych kierunków na tle belle epoque. Była to niesamowicie ciekawa sytuacja kulturowa. Grunt nowoczesności gwarantowała mnogie rewolucje.

Categories: Usługi

Comments are closed.