Kancelaria AdwokackaNie sposób uciec od skorzystania z pomocy, jaką świadczy notariusz – niektórzy z jego pomocy korzystają więcej, inni zaś rzadziej. Z całą pewnością najczęściej styczność mają te osoby, które dużo nabywają bądź też wyprzedają nieruchomości – wtedy rejent absolutnie powinien uczynić wpis do księgi wieczystej, którą posiadać ma obowiązek każdy dom. Oprócz tego, pod jego okiem zawieranych jest wiele umów, jakie posiadają moc prawną, czego dowodem jest pieczęć rejenta, zawierająca białego orła. Pośród aktów, które nie mogą być podpisane bez osoby rejenta możemy wymienić na przykład intercyza przedmałżeńska oraz darowizny. Tutaj notariusz katowice bierze także udział w podpisywaniu aktów między partnerami handlowymi, sprawuje pieczę nad wekslami czy czekami, jak również zaświadcza ostatnie wole czy przekazanie dóbr – jedynie w takich przypadkach akty te będą honorowane przez władzę sądowniczą w rozmaitych rozprawach. Mając na względzie ogromną odpowiedzialność, która wisi nad rejentem, nie wszyscy możemy wykonywać ten zawód – wymagane jest skończenie prawniczych studiów oraz przebycie odpowiedniej praktyki.

Categories: Usługi

Comments are closed.